Místní knihovna Pozlovice

Služby

 Knihovna poskytuje

- výpůjční služby

- informační služby

- meziknihovní výpůjční služby

- výměnné soubory knih

- internet